top of page
NIMA Utdanning - nettkurs i forhandling.

NETTKURS

FORHANDLINGSTEKNIKK
Gjennomføring

Nytt nettkurs starter
14. februar

God kunnskap om forhandlingsprosessens ulike faser hjelper deg å oppnå ønsket resultat ved forhandling. Nettopp dette lærer du mer om i vårt nye nettkurs.

I dette kurset får du en praktisk gjennomgang av forhandlingsprosessens struktur.  Vi ser nærmere på rolleavklaring og hvordan du lykkes med strategisk organisering, fra de viktige forberedelsene til oppfølgingsfasen.

Velkommen til et effektiv forhandlingskurs på nett -for deg som ønsker en optimal utnyttelse av handlingsrommene underveis i en forhandling

Forhandling, filter_edited.jpg

KURSINNHOLD

Kurset består av to digitale forelesninger hvor strategisk utnyttelse av forhandlingsprosessens faser står sentralt.

SENTRALE EMNER

V Forhandlingsprosessen
V Grunnleggende prinsipper

V Forhandlingsmøtet

V Faser, oppgaver og rollefordeling
V Mandat for forhandlingene
V Bør forhandlingsteam etableres?

V Agenda - hva skal forhandles?
V Strategi versus taktikk
V Tilpasning av forhandlingstaktikk
V Gjennomføring av forhandling
V Etablering og avklaring av situasjon
V
Utforming av prosedyrer og avtale
V Referat/protokollføring
V Avslutning
V
Strategi for oppfølging

KURSET GIR DEG
nyttig kompetanse og konkrete tips til hvordan du leser motparten underveis i forhandlingen, og hvordan du agerer deretter. 

DU LÆRER
Å strukturere kommende forhandlinger på en strategisk og hensiktsmessig måte, med fokus på når og hvordan du bør ta grep underveis for å oppnå ønsket resultat.
 

KURSET PASSER FOR
deg som ønsker en effektiv kompetanseheving innen forhandlingsteknikk, enten på individuelt nivå eller som del av et forhandlingsteam.

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Ved våre forhandlingskurs på nett møter du Birger Landmark. Han er en erfaren foreleser med lang fartstid fra undervisning på høyskolenivå innen salg, markedsføring og forhandling.

VI GARANTERER


V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler
V Personlig oppfølging
V Rom for spørsmål
V Solid kompetanseheving
V Personlig utvikling

Birger Landmark.jpg

Birger Landmark

 Med en unik evne til å skape dynamikk og engasjement gjennom hele kursdagen, lover vi at du ikke kommer til å kjede deg underveis.

Kursets foreleser Birger Landmark er utdannet Siviløkonom og Diplom Eksportøkonom. Han har solid erfaring fra salg og markedsføring fra flere store selskaper, og har de siste 25 årene jobbet med undervisning og praktisk salgs- og forhandlingstrening.

Birger har undervist ved flere høyskoler og blant annet vært tilknyttet Handelshøyskolen BI som Høyskolelektor. Siden 1992 har han gjennomført et stort antall kurs og opplæringsprosesser i både privat næringsliv og offentlig sektor, bla. i regi av NIMA Utdanning.

Birger har vært kåret til årets foreleser ved BI og er tidligere Norgesmester i debatt. Nå ser han frem til å inspirere deg via nettbasert undervisning i 2021.


 

Forhandlingsteknikk_edited.jpg

PRAKTISK

KOMMENDE KURS
Nettundervising - to digitale samlinger
 

Tirsdag 14. februar | kl. 09:00-12:00
Tirsdag 14. februar | kl. 12:30-15:30

  • 50 min. undervisning, etterfulgt av 10 min. pause

  • Spørsmål kan stilles via Chat-funksjon, eller muntlig

  • Begrenset antall deltakere for, personlig oppfølging

Kurset kan tas frittstående, eller påbygges med følgende kurs på nett: 

Forhandlingsforberedelser
31. januar

Kommunikasjon ved forhandling

07. februar

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.900,-

Avgiften dekker seks timers undervisning, nødvendig undervisningsmateriell og kursbevis.

Meld deg på alle tre nettkursene i forhandling, og få redusert deltakeravgift.

SAMLET PAKKEPRIS
kr. 11.700,-


Ordinærpris er kr. 14.700,-

SPØRSMÅL?
Vi hører gjerne fra deg
kurs@nimautdanning.no

 

bottom of page