top of page
SOA Bærekraft, kurs hos NIMA Utdanning i offentlige anskaffelser.jpg

NIMA Rogaland ønsker velkommen til kurs i

Bærekraftige Anskaffelser

Ønsker du kompetanse og inspirasjon til hvordan du kan bidra til et bærekraftig samfunn gjennom dine fremtidige innkjøpsprosesser?

21. september ønsker NIMA Rogaland velkommen til et praktisk dagskurs i bærekraftige anskaffelser. Dagen byr på nyttige råd og verktøy som du kan ta i bruk for å imøtekomme krav om sosialt ansvar.

 

Kursinnholdet er tilpasset innkjøpere i privat næringsliv, og inkluderer et gjesteforedrag om samfunnsansvar i olje- og gassektoren.
 

Fortsatt 3 ledige gratisplasser pr. 15.09.2022!
(gjelder kun medlemmer av NIMA Rogaland)

nima kurs innkjøp

EMNEOVERSIKT

Grunnleggende forståelse for bærekraftige innkjøp, krav om samfunsansvar, miljø- og samfunnshensyn

 

V Sentrale begreper

 • Miljøledelsestiltak

 • Miljøegenskap

 • Livssykluskostnader, LCC

 • Totalkostnader, TCO

 • Livsløpsanalyse, LCA

 • Avfallshierarkiet

 • Livssyklus


V Ivaretakelse av bærekraft ved planlegging av innkjøp

V Konkurransegjennomføring med fokus på bærekraft

V Sikring av bærekraftsmål i kontraktsoppfølgingsfasen

KURSHOLDER

Anders undeviser ved sertifisering i offentlige askfelser.

Anders W. Skumsnes

Anders har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk. Siden 1995 har han opparbeidet seg bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger innenfor innkjøp og anskaffelser på sin CV, bla. fra  fylkeskommunalt nivå, Helse Sør-Øst, som direktør for Statens innkjøpssenter (digdir)  og fra Forsvaret.
1. sept. 2022 tiltrer han som innkjøpssjef ved Universitetet i Oslo.

Anders setter seg raskt inn i nye problemstillinger og har siden 90-tallet mottatt gode skussmål for sin kunnskapsformidling, både hos nyansatte- og erfarne innkjøpere.

Anders er kjent som en innkjøpsfaglig tungvekter innen strategiske og operative anskaffelser, fra både offentlig sektor og privat næringsliv. I tillegg til NIMA Utdanning, underviser Anders i bærekraftige innkjøp på høyskolenivå.

GJESTEFORELESNING

Innkjøp og samfunnsansvar i OMV
CSR-erfaringer fra et olje- og gasselskap

 

Hør mer om hvordan den store bærekraftsdugnaden påvirker virksomheten, og ikke minst hverdagen som innkjøper, når OMVs innkjøpssjef deler sine erfaringer med samfunnsansvarlige innkjøp.

Eirik Søiland.jpg

Eirik Søiland

Head of procurement, OMV Norge AS
 

FNs 17 bærekraftsmål er ambisiøse, og skal nås innen 2030. Selskaper som vil være bærekraftige har virkelig noe å strekke seg etter. I dette foredraget hører du mer om implementering av CSR (Corporate Social Responsibility) i det Stavanger-baserte oljeselskapet OMV (Norge).

OMV ble etablert i Norge i 2006. I dag har selskapet en rekke lisenser på norsk sokkel, hvorav flere egenopererte. Norsk sokkel er definert som et av OMV-gruppens hovedområder. Norge er i verdensklasse når det gjelder sikkerhetskultur og har en høy grad av teknologisk kompetanse, men det kan gå på lønnsomheten løs å omsette grønne løfter til bærekraftig handling.

Store og viktige bransjer og selskaper har betydelige utfordringer når det kommer til bærekraftsspørsmål. Kanskje kan du lære mer av OMVs erfaringer fra olje- og gassektoren i dette foredraget.

PRAKTISK

soa basis sertifisering

Kurset avholdes onsdag 21. september
Kursdagene varer fra 09:00-16:00

 

KURSSTED, STAVANGER

Gaffel og karaffel
Øvre Holme gt. 40
4006 Stavanger sentrum

se kart her

PÅMELDINGSFRIST

18. september 2022

Medlemspris, NIMA Rogaland
kr. 950,- 

De 10 første som melder seg på, deltar gratis. Påmeldingen er bindende og uteblivelse fra kurset, vil  bli belastet med en avgfit på kr. 500,-

Ordinær deltakeravgift
kr. 2.900,-

 

Deltakeravgiften inkluderer
 

 • 1 undervisningsdag

 • Nødvendig kursmateriell

 • Lunsj og bevertning

 • Kursbevis

bottom of page