KURS

MILJØ & SAMFUNNSHENSYN

offentlige anskaffelser

Oslo
Hamar

01.04.2020
28.04.2020

Varighet
3 timer + lunsj

Deltakeravgift
kr. 2.900,-

Påmelding
en mnd. før kursstart

Årets stortingsmelding om offentlige anskaffelser understreker viktigheten av at innkjøpernes sterke markedsposisjon benyttes til å fremme klima- og miljøvennlige innkjøp.

Regjeringen påpeker behov for kompetanseløft knyttet til samfunnsansvarlige anskaffelser, nettopp dette får du med vårt kurs i miljø og samfunnsansvar for offentlige innkjøpere.

 
KURSET TAR FOR SEG

Grunnleggende gjennomgang av hvilke regler du som innkjøper kan benytte til å stille krav om miljøvennlighet.

Hvordan du lykkes med å stille krav om miljø og samfunnshensyn ved fremtidige anskaffelser.

 

Hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å imøtekomme krav om miljø og samfunnshensyn.
 

Når i anskaffelsesprosessen de ulike verktøyene bør benyttes for å oppnå best mulig samfunnsgevinst.

Konkrete eksempler på feilslåtte anskaffelser pga. manglende miljø og samfunnsansvar.

Nyttige tips som sikrer deg mot innklaging til KOFA og evt. videre rettergang.

KURSINNHOLD

Offentlige etater inngår hvert år kontrakter for ca. 500 milliarder kroner og er en av de større aktørene i markedet.
En slik sterk posisjon bør brukes til å påvirke hvilke varer og tjenester som tilbys i markedet. Gjennom dette kurset ønsker vi å inspirere til ulike måter å benytte anskaffelsesprosessen som strategisk virkemiddel for et
bærekraftig samfunn.
 

KURSET GIR DEG praktisk undervisning med konkrete eksempler som belyser fordeler og ulemper ved de ulike verktøyene oppdragsgiver har til rådighet for å fremme miljøhensyn.

MÅLET MED KURSET er å skape forståelse for hvor langt oppdragsgiver kan gå i å stille krav om miljø og samfunnshensyn, samt bidra til trygghet ovenfor både juridiske og praktiske rammer en må forholde seg til gjennom anskaffelsesprosessen.
 

SENTRALE EMNER

V  Overordnet om miljø og samfunnsansvar
V
  Anskaffelseslovens handlingsrom

V  Rett og plikt til å fremme miljø og samfunnshensyn i
            -kvalifikasjonsfasen
            -spesifikasjoner
            -kontraktskrav
            -kontraktsoppfølging

V  Nyttige virkemidler for samfunnsansavrlige innkjøp
V  Sosiale merkeordninger og standarder
V
  Aktuelle ILO-konvensjoner

V  Definisjon av høy risiko-anskaffelser

V  Avvisning av leverandører
 

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Dette kurset ble for første gang avholdt våren 2019, og fikk svært gode tilbakemeldinger.

Forleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføring av konkurranser om offentlige oppdrag. Han har i mange år vært oppnevnt som medlem av KOFA, og ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter. Han er rangert blant landets beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer.

Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser for sin gode bruk av konkrete eksempler fra offentlig forvaltning, klagenemnder og domstolene.

KOMMENDE KURS

VÅREN 2020


OSLO

Onsdag 1. april
Scandic St. Olavs plass, Oslo sentrum

 


HAMAR
Tirsdag 28. april
Kurssted sentralt i Hamar oppgis senere

Undervisningen varer fra kl. 09:00-12:00
Lunsjservering fra kl. 12:00-13:00

DELTAKERAVGIFT

Kr. 2.900,-

Inkluderer undervisning, nødvendig  kursmateriell og nettverkslunsj

Ønsker du å kombinere dette kurset med vårt kurs: Korrupsjon i offentlige kontrakter?

Dette går fra kl. 13:00-16:00 samme dag.

Ved påmelding til begge kursene tilbys samlet deltakeravgift på kr. 4.500,-SPØRSMÅL

kurs@nimautdanning.no

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0165 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863