KURS

MILJØ & SAMFUNNSHENSYN

offentlige anskaffelser

Kurs i forsynigsforskrifen

Nettkurs
Oslo, fysisk samling

17.09.2020
20.10.2020

09:00-12:00
09:00-12:00

kr. 2.500,-
kr. 3.900,-

Begrenset
ant. plasser

Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser understreker viktigheten av at innkjøpernes sterke markedsposisjon benyttes til å fremme klima- og miljøvennlige innkjøp.


Regjeringen påpeker behov for kompetanseløft knyttet til samfunnsansvarlige anskaffelser, nettopp dette får du med vårt kurs i miljø og samfunnsansvar for offentlige innkjøpere.

 

KURSET TAR FOR SEG

Gjennomgang av hvilke regler du som innkjøper kan benytte til å stille krav om miljøvennlighet.

Hvordan lykkes med å stille krav om miljø og samfunnshensyn i fremtidige anskaffelser.

 

Hvilke virkemidler kan benyttes for å imøtekomme krav om miljø og samfunnshensyn.
 

Når i anskaffelsesprosessen de ulike verktøyene bør benyttes for å oppnå best mulig samfunnsgevinst.

Konkrete eksempler på feilslåtte anskaffelser pga. manglende miljø og samfunnsansvar.

Nyttige tips som sikrer deg mot innklaging til KOFA og evt. videre rettergang.

KURSINNHOLD

Offentlige etater inngår hvert år kontrakter for ca. 500 milliarder kroner og er en av de større aktørene i markedet.
En slik sterk posisjon bør brukes til å påvirke hvilke varer og tjenester som tilbys i markedet. Gjennom dette kurset ønsker vi å inspirere til ulike måter å benytte anskaffelsesprosessen som strategisk virkemiddel for et
bærekraftig samfunn.
 

KURSET GIR DEG praktisk undervisning med konkrete eksempler som belyser fordeler og ulemper ved de ulike verktøyene oppdragsgiver har til rådighet for å fremme miljøhensyn.

MÅLET MED KURSET er å skape forståelse for hvor langt oppdragsgiver kan gå i å stille krav om miljø og samfunnshensyn, samt bidra til trygghet ovenfor både juridiske og praktiske rammer en må forholde seg til gjennom anskaffelsesprosessen.
 

SENTRALE EMNER

V  Overordnet om miljø og samfunnsansvar
V
  Anskaffelseslovens handlingsrom

V  Rett og plikt til å fremme miljø og samfunnshensyn i
            -kvalifikasjonsfasen
            -spesifikasjoner
            -kontraktskrav
            -kontraktsoppfølging

V  Nyttige virkemidler for samfunnsansavrlige innkjøp
V  Sosiale merkeordninger og standarder
V
  Aktuelle ILO-konvensjoner

V  Definisjon av høy risiko-anskaffelser

V  Avvisning av leverandører
 

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kristian Jåtog Trygstad

Kristian er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer. Han er også kjent som en svært dyktig foredragsholder

Foreleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring fra å bistå både  oppdragsgivere og leverandører med konkurransegjennomføring i offentlige anskaffelsesprosesser. Han er partner i advokatfirmaet Mageli, og har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kristian ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, og var i 2020 redaktør og medforfatter for boken Offentlige kontrakter - aktuelle tema.


Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser.

KOMMENDE KURS

NETTKURS

Torsdag 17. september
kl. 09:00-12:00

Deltakeravgift, kr. 2.500,-
inkl. tre timers undervisning, undervisningsmateriell og kursbevis


 

FYSISK KURS  OSLO

Tirsdag 20. oktober
09:00-12:00

Deltakeravgift, kr. 3.900,-
inkl. tre timers undervisning, kursmateriell, nettverkslunsj og kursbevis

KURSSTED I OSLO

St. Olavs plass 1
Oslo sentrum

Ønsker du å kombinere kurset med vårt kurs: Korrupsjon i offentlige kontrakter?

Dette går fra kl. 13:00-16:00,
tirsdag 20. oktober

Ved påmelding til begge kursene tilbys samlet deltakeravgift på kr. 4.900,-SPØRSMÅL

kurs@nimautdanning.no
tlf. 480 68 863

PÅMELDING