SERTIFISERINGSKURS - SOA BASIS

Offentlige Anskaffelser

Kurs i offentlige anskaffelser, soa basis.

Nytt nettkurs starter 26. november!
scroll ned for mer informasjon

Ønsker du nasjonalt, godkjent sertifisering innen offentlige anskaffelser?

Velkommen til et intensivt oppfriskningskurs, basert på fagplanen til Digitaliseringsdirektoratets sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser.

Vårt SOA BASIS-kurs byr på effektiv repetisjon og forberedelse.
Velg mellom fysisk eller nettbasert undervisning.

 • Kurset går rett til kjernen av hva du må kunne for å bestå sertifiseringstesten SOA BASIS.
   

 • Praktisk gjennomgang av kjente utfordringer knyttet til offentlige anskaffelser
   

 • Sertifiseringstest inkludert i deltakeravgiften!

Kurset er tilpasset deg som allerede har erfaring med offentlige anskaffelser!

Det blir mye pensum på kort tid. Forkunnskap vil derfor være en fordel.

Er du nyansatt innkjøper, eller vurderer en karrierevei offentlig innkjøp?
Vårt grunnkurs i offentlige anskaffelser er et mer dyptgående kurs,
som også leder frem til sertifiseringen SOA BASIS  - les mer her

KURSINNHOLD

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) er et av myndighetenes virkemidler for å øke kompetansen i innkjøps-Norge. SOA består av en fagplan utarbeidet av Digitaliseringsdirekoratet, med to tilhørende tester for hhv. kartlegging og sertifisering. Se nærmere på fagplanen her, eller scroll videre for å se kursets emneoversikt.


Gjennom kursets to dager retter vi fullt fokus mot kompetansekravene som stilles i fagplanen, med formål om å gi deg de beste forutsetningene for å bestå sertifiseringstesten.
En sentral del av kursets innhold er knyttet til gjeldende lov om offentlige anskaffelser, og vi tar for oss samtlige utfordringer som er beskrevet i fagplanen.

Vi spisser kursinnholdet ytterligere gjennom en anonym kartleggingstest i forkant av kurset.

Individuelt testresultat sees kun av deg og gir nyttig info om emner du evt. bør se nærmere på.

Gruppens samlede resultat avdekker mulige kompetansegap slik at vi kan tilpasse kursinnhold.

Bestått sertifiseringstest gir deg bevis på at du har grunnleggende kompetanse om

V Generelle anskaffelsesbegrep
V Gjeldende lover og regler

V Planlegging/forberedelser

V Konkurransegjennomføring
V Kontraktsoppfølging

Kurs i soa basis og offentlige anskaffelser.

EMNEOVERSIKT

ANSKAFFELSESPROSESSEN

V  Forutsetninger for det gode innkjøp

V  Rammebetingelser

V  Innkjøperens rolle og ansvar

V  Innkjøpsorganisering

V  Tverrfaglige anskaffelsesteam

V  Praktisk gjennomgang av fasene

ANSKAFFELSESREGELVERKET

V  Oppbygging

V  Formål

V  Grunnleggende prinsipper

V  Anskaffelseslovens virkeområde

V  Anskaffelsesprosessens faser, sett fra juridisk perspektiv

BEHOVSAVKLARING

V  Utforming av formålsbeskrivelse

V  Hvilke utfordringer skal løses?

V  Hvilke strategiske føringer setter rammene?

V  Påvirkning av kravsspek. og kontraktskrav

V  Tildelingskriterienes bidrag til måloppnåelse

PLANLEGGINGSFASEN

V  Valg av anskaffelsesprosedyre

V  Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget

 • Kvalifikasjonskrav

 • Tildelingskriterier

 • Kontraktsvilkår

 • Kravsspesifikasjon

KONTRAKTSSTRATEGI

V  Behovsanalyse

V  Markedsundersøkelse og analyse

V  Markedsdialog

V  Risikovurdering

V    Kontraktsverdi

 • Budsjett og prognoser

 • Innkjøpspris versus reelle kostnader

 • Opsjoner og levesykluskostnader

V  Behovsverifikasjon

PRAKTISKE FORBEREDELSER

V  Dokumentasjonskrav

V  Anskaffelsesprotokoll

V  Resultatmål og KPIer

V  Risikohåndtering

V  Strategisk innkjøpsplan

V  Gruppering av anskaffelser

V  Spesifikasjon og spesifikasjonstyper

V  Introduksjon til ulike kontraktstyper

KONKURRANSEN

V  Kunngjøringsregler

V  Kvalifikasjonsvurdering

V  Avklaring og avvisning

V  Forhandlinger

V  Evaluering/tildeling

V  Avslutning av konkurransen

KONTRAKTSOPPFØLGING I PRAKSIS

V  Implementering av inngåtte avtaler

V  Kontraktsforvaltning og ansvarsområder

V  Rutiner for bestilling, mottak og fakturering

V  Oppfølging, leverandør og leveranser

V  Kvalitetssikring

V  Kontroll- og feilkostnader

V   Sluttevaluering og kontrakt

KONTRAKTSGJENNOMFØRING

V  Kunngjøring av kontraktsinngåelse

V  Kontraktsoppfølging

V  Vesentlige endringer

V  Innsynsretten

V  Klagehåndtering

UNDERVISNING

Kurset byr på praktisk og målrettet undervisning som gis av et anerkjent foreleserteam innen offentlige anskaffelser. Våre forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og solid kompetanseheving.

DU MØTER

Marie Braadland

Marie har siden 2004 bygd en imponerende karriere som advokat innen offentlige anskaffelser, og er i dag en av Norges fremste innen sine fagområder.

Marie er partner i Advokatfirmaet Grette hvor hun gjennom mange år har vært sentral bidragsyter i selskapets satsing innenfor innkjøp, entrepriserett og offentlige anskaffelser.

Marie bistår
både offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anskaffelser, klagehåndtering og prosessoppdrag.

Gjennom hele karrieren har Marie jobbet parallelt med kvalitetssikring av kontrakter, forhandlinger, prosjektstyring og tvisteløsning. Hun følger ofte prosjekter gjennom alle anskaffelsesfasene, helt frem til avtaleforhold er gjennomført og avsluttet.


Marie er høyt rangert i nasjonale og internasjonale kåringer som Chambers og Legal 500. Hun er også en høyt ansett foreleser.

Anders W. Skumsnes

Anders er kjent som en innkjøpsfaglig tungvekter for sin erfaring med strategiske og operative anskaffelser i både offentlig sektor og privat næringsliv.

Anders har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk. Siden 1995 har han opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger innenfor innkjøp og anskaffelser på sin CV, bla. fra  fylkeskommunalt nivå, Helse Sør-Øst, som direktør for Statens innkjøpssenter (digdir)  og fra Forsvaret.

 

Med brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering.


Anders setter seg raskt inn i
nye problemstillinger og er flink til å formidle sin kunnskap. Både ovenfor nyansatte og erfarne innkjøpere.

Lene Moe Blom

Lene er en dyktig anskaffelsesadvokat, og kjent som en inspirerende foreleser både blant jus-studenter og ansatte innen offentlige anskaffelser.

Lene er senioradvokat i Advokatfirmaet Grette, med spesialfelt innen offentlige anskaffelser og energirett.


Lene bidrar til gjennomføringen av korrekte og effektive innkjøp for offentlige virksomheter, og innehar bred erfaring med klagehåndtering og tvister på anskaffelsesområdet.

I tillegg til sterk juridisk kompetanse, har Lene erfaring fra markedsføring og litteraturvitenskap. Kombinasjonen byr på  bred, kommersiell forståelse og god fremstillingsevne, noe som ofte kommer til uttrykk både i fagartikler og foredrag.

 

Lene har ledet flere jusstudenter gjennom manuduksjon og eksamensforberedelser innen anskaffelsesrett.

PRAKTISK

KOMMENDE KURSDATOER

25.-26. nov.

Trondheim

Lokasjon oppgis senere

26. nov.-08. des.

Nettbasert

Digital undervisning

10.-11. februar

Oslo

Scandic St. Olavs plass 1

DIGITAL UNDERVISNING
 

Et nytt digitalt sertifiseringskurs starter 26. november.
Kurset består av
seks digitale samlinger:


26.-27.nov.  | 03.-04. des.  |  07.-08. des.

 

Samlingene varer fra kl. 09:00-12:00
se program for nettbasert kurs her

NIMA Utdanning sitt kurs i soa basis.

DELTAKERAVGIFT

Nettbasert undervisning

kr.   11.000,-

Kursavgiften dekker

 • Seks digitale kurssamlinger

 • Nødvendig kursmateriell

 • Sertifiseringstesten SOA BASIS

 • Kursbevis

 

Fysisk kurs
kr. 15.000,-

Kursavgiften dekker

 • To dagers undervisning

 • Nødvendig kursmateriell

 • Sertifiseringstesten SOA BASIS

 • Kursbevis

 • Lunsj og bevertning

TRENGER DU OVERNATTING?
Dette kan bestilles som tilvalg ved påmelding nedenfor.
Vår avtalepris ved hotellet i Oslo er kr. 1.390,-
Vår avtalepris i øvrige byer er kr. 1.590,-

SERTIFISERINGSTESTEN SOA BASIS
Avlegges etter kurset, i form av en elektronisk Multiple Choice-test. Du mottar mer informasjon og retningslinjer for denne ved påmelding til kurset.

 

Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter deres ønsker.
Kontakt oss for nærmere informasjon

tlf. 480 68 863  | 
kurs@nimautdanning.no

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

 • Facebook - NIMA- Utdanning
 • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863