SERTIFISERINGSKURS - SOA BASIS

Offentlige Anskaffelser

Kurs i offentlige anskaffelser, soa basis.

Velg mellom nettkurs og fysisk samling
scroll ned for mer informasjon

Ønsker du nasjonalt, godkjent sertifisering innen offentlige anskaffelser?

Velkommen til et intensivt oppfriskningskurs, basert på fagplanen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser.

Vårt SOA BASIS-kurs byr på effektiv repetisjon og forberedelse.
Velg mellom fysisk eller nettbasert undervisning.

 • Kurset går rett til kjernen av hva du må kunne for å bestå sertifiseringstesten SOA BASIS.
   

 • Praktisk gjennomgang av kjente utfordringer knyttet til offentlige anskaffelser
   

 • Sertifiseringstest inkludert i deltakeravgiften!

Kurset er tilpasset deg som allerede har erfaring med offentlige anskaffelser!

Det blir mye pensum på kort tid. Forkunnskap vil derfor være en fordel.

Er du nyansatt innkjøper, eller vurderer en karrierevei offentlig innkjøp?
Vårt grunnkurs i offentlige anskaffelser er et mer dyptgående kurs,
som også leder frem til sertifiseringen SOA BASIS  - les mer her

KURSINNHOLD

nima kurs innkjøp

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) er et av myndighetenes virkemidler for å øke kompetansen i innkjøps-Norge. SOA består av en fagplan utarbeidet av DFØ, med to tilhørende tester for hhv. kartlegging og sertifisering. Se nærmere på fagplanen her, eller scroll videre for å se kursets emneoversikt.


Gjennom kursets to dager retter vi fullt fokus mot kompetansekravene som stilles i fagplanen, med formål om å gi deg de beste forutsetningene for å bestå sertifiseringstesten.
En sentral del av kursets innhold er knyttet til gjeldende lov om offentlige anskaffelser, og vi tar for oss samtlige utfordringer som er beskrevet i fagplanen.

Bestått sertifiseringstest gir deg bevis på at du har grunnleggende kompetanse om

V Generelle anskaffelsesbegrep
V Gjeldende lover og regler

V Planlegging/forberedelser

V Konkurransegjennomføring
V Kontraktsoppfølging

Kurs i soa basis og offentlige anskaffelser.

EMNEOVERSIKT

kurs soa basis nima

ANSKAFFELSESPROSESSEN

V  Forutsetninger for det gode innkjøp

V  Rammebetingelser

V  Innkjøperens rolle og ansvar

V  Innkjøpsorganisering

V  Tverrfaglige anskaffelsesteam

V  Praktisk gjennomgang av fasene

KONTRAKTSSTRATEGI

V  Behovsanalyse

V  Markedsundersøkelse og analyse

V  Markedsdialog

V  Risikovurdering

V    Kontraktsverdi

 • Budsjett og prognoser

 • Innkjøpspris versus reelle kostnader

 • Opsjoner og levesykluskostnader

V  Behovsverifikasjon

KONKURRANSEN

V  Kunngjøringsregler

V  Kvalifikasjonsvurdering

V  Avklaring og avvisning

V  Forhandlinger

V  Evaluering/tildeling

V  Avslutning av konkurransen

ANSKAFFELSESREGELVERKET

V  Oppbygging

V  Formål

V  Grunnleggende prinsipper

V  Anskaffelseslovens virkeområde

V  Anskaffelsesprosessens faser, sett fra juridisk perspektiv

PLANLEGGINGSFASEN

V  Valg av anskaffelsesprosedyre

V  Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget

 • Kvalifikasjonskrav

 • Tildelingskriterier

 • Kontraktsvilkår

 • Kravsspesifikasjon

SOA Basis - NIMA Utdanning - sertifiseringskurs

BEHOVSAVKLARING

V  Utforming av formålsbeskrivelse

V  Hvilke utfordringer skal løses?

V  Hvilke strategiske føringer setter rammene?

V  Påvirkning av kravsspek. og kontraktskrav

V  Tildelingskriterienes bidrag til måloppnåelse

PRAKTISKE FORBEREDELSER

V  Dokumentasjonskrav

V  Anskaffelsesprotokoll

V  Resultatmål og KPIer

V  Risikohåndtering

V  Strategisk innkjøpsplan

V  Gruppering av anskaffelser

V  Spesifikasjon og spesifikasjonstyper

V  Introduksjon til ulike kontraktstyper

KONTRAKTSOPPFØLGING I PRAKSIS

V  Implementering av inngåtte avtaler

V  Kontraktsforvaltning og ansvarsområder

V  Rutiner for bestilling, mottak og fakturering

V  Oppfølging, leverandør og leveranser

V  Kvalitetssikring

V  Kontroll- og feilkostnader

V   Sluttevaluering og kontrakt

UNDERVISNING

Kurs i offentlige asaffelse

Kurset byr på praktisk og målrettet undervisning som gis av et anerkjent foreleserteam innen offentlige anskaffelser. Våre forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og solid kompetanseheving.

DU MØTER

Marie Braadland

Marie har siden 2004 bygd en imponerende karriere som advokat innen offentlige anskaffelser, og er i dag en av Norges fremste innen sine fagområder.

Marie er partner i Advokatfirmaet Grette hvor hun gjennom mange år har vært sentral bidragsyter i selskapets satsing innenfor innkjøp, entrepriserett og offentlige anskaffelser.

Marie bistår
både offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anskaffelser, klagehåndtering og prosessoppdrag.

Gjennom hele karrieren har Marie jobbet parallelt med kvalitetssikring av kontrakter, forhandlinger, prosjektstyring og tvisteløsning. Hun følger ofte prosjekter gjennom alle anskaffelsesfasene, helt frem til avtaleforhold er gjennomført og avsluttet.


Marie er høyt rangert i nasjonale og internasjonale advokatkåringer som Chambers og Legal 500. Hun er også en høyt ansett foreleser, og har siden 2011 holdt en rekke kurs og foredrag i regi av NIMA Utdanning.

Anders undeviser ved sertifisering i offentlige askfelser.

Anders W. Skumsnes

Anders er kjent som en innkjøpsfaglig tungvekter for sin erfaring med strategiske og operative anskaffelser i både offentlig sektor og privat næringsliv.

Anders har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk. Siden 1995 har han opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger innenfor innkjøp og anskaffelser på sin CV, bla. fra  fylkeskommunalt nivå, Helse Sør-Øst, som direktør for Statens innkjøpssenter (digdir)  og fra Forsvaret.


Med brennende engasjement for effektivisering, endringsledelse og besparendeinnkjøpsprosesser, er anders kjent som som en foretningsorientert leder som kan vise til gode resultater innen gevinstrealisering.


Anders setter seg raskt inn i nye problemstillinger og har siden 90-tallet mottatt gode skussmål for sin kunnskapsformidling. Både ovenfor nyansatte- og erfarne innkjøpere.

Kurs i offentlige anskaffelser - NIMA Ut

Silje Grimseth Ullebust

Silje har siden 2006 opparbeidet en sterk posisjon som ekspert innen offentlige anskaffelser, og er i dag anerkjent som en av landets beste anskaffelsesadvokater.

Silje  er spesialisert innen offentlige anskaffelser, og har omfattende erfaring med både rådgivning og tvisteløsning innen dette feltet. I januar 2021 tiltrådte hun som partner i advokatfirmaet Grette.

 

Silje bistår både offentlige oppdragsgivere og private leverandører i praktisk håndtering av anskaffelsesregelverket i alle faser av prosessen – fra planleggingsstadiet til gjennomføring av konkurranse og kontraktsinngåelse.


Hun har også bred erfaring med å håndtere klageprosesser (inkludert klage for KOFA) samt tvisteløsning og prosedyre innenfor offentlige anskaffelser.
 

Silje er en velrennomert foredragsholder, og høyt rangert i advokatkråinger i både inn- og utland. Det er med glede at vi fra våren 2021 kan presentere Silje som en del av vårt foreleserteam.

PRAKTISK

soa basis sertifisering

KOMMENDE KURSDATOER

24.-25. nov.

Oslo

Christiania Quartalet Møtesenter

02.-10. febr.

Nettbasert

Digital undervisning

16.-17. mars

Oslo

Christiania Quartalet Møtesenter

Digital undervisning
Nytt digitalt sertifiseringskurs starter  2. februar 2022.
Kursene består av seks digitale forelesninger

Onsdag  02. febr.
Torsdag 03. febr.
Fredag   04. febr.

Tirsdag  08. febr.
Onsdag  09. febr.
Torsdag  10. febr.

​Samlingene varer fra kl. 09:00-12:00
se program for nettbasert kurs her

Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter deres ønsker.
Kontakt oss for nærmere informasjon

tlf. 480 68 863  | 
kurs@nimautdanning.no

DELTAKERAVGIFT

Nettbasert undervisning

kr.   13.000,-

Kursavgiften dekker

 • Seks digitale kurssamlinger

 • Nødvendig kursmateriell

 • Sertifiseringstesten SOA BASIS

 • Kursbevis

 

Fysisk kurs
kr. 15.000,-

Kursavgiften dekker

 • To dagers undervisning

 • Nødvendig kursmateriell

 • Sertifiseringstesten SOA BASIS

 • Kursbevis

 • Lunsj og bevertning

TRENGER DU OVERNATTING?
Dette kan bestilles som tilvalg ved påmelding nedenfor.
Våre avtalepriser i Oslo varierer fra 1490,--1.900,- pr. døgn inkl. frokost, avhengig av hvor kurset avholdes.

 

SERTIFISERINGSTESTEN SOA BASIS
Avlegges etter kurset, i form av en elektronisk Multiple Choice-test. Du mottar mer informasjon og retningslinjer for denne ved påmelding til kurset.

PÅMELDING